Angelus Silesius

Angelus Silesius

Czas jest jak wieczność, wieczność jak czas, u jednych bram. Gdy czujesz tu różnicę, to iż ją czynisz sam (Pątnik anielski).

**

Zaprawdę Bóg jest niczym, a jeśli jest czymś – to tylko we mnie, skoro wybrał mnie dla siebie (Cherubinischer Wandermann, I, 200).

Comments

2018-01-05T09:51:47+01:00 filozofia Cytaty teologia|