Leszek Kołakowski

Leszek Kołakowski

Można zaryzykować przypuszczenie, że suma nietolerancji i fanatyzmu jest, ceteris paribus, wprost proporcjonalna do liczby ludzi przeświadczonych o własnej świętości. Na ogół sprawdza się znane postrzeżenie Pascala: są tylko dwa gatunki ludzi – sprawiedliwi uważający się za grzeszników i grzesznicy uważający się za sprawiedliwych. Świadomość własnej świętości jest źródłem postaw najbardziej odrażających moralnie i w najwyższym stopniu szkodliwych społecznie: pychy, apodyktycznego potępiania bliźnich, hipokryzji, fanatycznej jednostronności w osądach i równie fanatycznego braku krytycznej samokontroli (Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 2000, s. 165).

Comments

2018-01-05T08:36:56+01:00 religia filozofia Cytaty|