John Stuart Mill

John Stuart Mill

Zasada wolności nie może wymagać, aby mu wolno było nie być wolnym. Możność pozbycia się wolności nie jest wolnością (…). Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba (O wolności, tł. A. Kurlandzka, Warszawa 1959, s. 226).

Comments

2018-01-04T19:49:58+01:00 filozofia Cytaty|