Roger Sainsbury

Roger Sainsbury

Pełna konsekwencja w myśleniu i życiu – łączenie tego, co nie da się połączyć w jeden spójny obraz. Logika zaczyna się tam, gdzie kres swój znajduje bogactwo życia w swojej złożoności i nieciągłości.

Comments

2018-01-05T07:18:23+01:00 filozofia Cytaty|