Ivor Armstrong Richards

///Ivor Armstrong Richards

Ivor Armstrong Richards

Nie istnieje nic takiego jak znaczenie właściwe słowa, inwariant semantyczny niezależny od kontekstu. Słowo wyrwane z kontekstu nie posiada znaczenia. Znaczenie słowu nadaje kontekst. Pod jego ciśnieniem za każdym razem kształtuje się znaczenie słowa (…). Znaczenie każdego słowa jest wynikiem interakcji nie tylko wszystkich słów w danym kontekście, ale także wynikiem pamięci jego występowania w innych kontekstach. Metafora nie jest sztuczką, grą używaną przy jakichś szczególnych iluzjach. Metaforyzacja jest (…) podstawowym żywiołem języka (The philosophy of rethoric, Oxford 1936, s. 227).

Comments

2018-01-05T07:21:51+01:00 filozofia Cytaty|