Immanuel Kant

Immanuel Kant

Nie zdoła wyjaśnić możliwości ani konieczności istnienia nie popełniając jawnej tautologii ten, kto ich definicje czerpać chce wyłącznie z czystego intelektu.

Krytyka czystego rozumu, t. 1, tłum. R. Ingarden, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957, A 244, s. 429.

 

Comments

2017-12-19T17:38:16+01:00 filozofia Cytaty|