Panie Heidegger – jak pytać?

//Panie Heidegger – jak pytać?

Panie Heidegger – jak pytać?

Uważany za filozofa niejasnego Heidegger pozostaje ważnym punktem odniesienia dla całej współczesnej filozofii. W swej głównej pracy Bycie i czas pisze: „Istotowe dosięganie zapytywania przez to, o co ono pyta należy do najbardziej swoistego sensu pytania o bycie” (s. 12). Ta krótka formuła zawiera potężną dawkę myśli. Idzie o zapytywanie (das Fragen). O pytającego! Pytający może pytać lepiej lub gorzej, trafniej, lub jak kulą w płot. To fundamentalna kwestia – jak pytać. Od tego jak pytamy zależy co znajdujemy. Jest takie jedno osobliwe pytanie, Heidegger nazywa je pytaniem o sens bycia. W tym pytaniu najbardziej ujawnia się sama istota tego jak pytać właściwie, jak pytać by przestać topić się w banałach, w głębinach wszystkiego co nieistotne.

Comments

2017-12-19T16:46:17+01:00 Moim zdaniem|