Pomyśleć siebie – samemu

//Pomyśleć siebie – samemu

Pomyśleć siebie – samemu

„Podczas charakterystyki zadań tkwiących w <stawianiu> kwestii bycia zostało pokazane, że potrzeba nie tylko ustalenia tego bytu, którego zapytywanie ma dotyczyć w pierwszej kolejności; wymagane jest także wyraźne przyswojenie i zapewnienie sobie należytego sposobu podejścia do tego bytu”, Martin Heidegger: Bycie i czas, s. 22.

Nie chodzi o jakieś badanie bytu, chodzi o zupełnie fundamentalne nasze odniesienie do wszystkiego. O przyjrzenie się mu. Nasze odniesienie jest wypadkową schematów, które nas tresują od małego (wychowanie, kultura, technika). Nie ma w tym wszystkim zupełnie pytania o nasze własne (pierwotne?) odniesienie się do siebie. My się do siebie pierwotnie nie odnosimy, jesteśmy ciągle zapośredniczeni w wytworach, Człowiek jest bytem, który nie pomyślał siebie sam, jest myślany przez to co mu się sufluje: religia, nauki przyrodnicze, propaganda.

Pomyśleć siebie w świadomości sposobu myślenia, mając u siebie, swój własny sposób myślenia siebie – oto zadanie Bycia i czasu.

Comments

2017-12-20T11:45:18+01:00 Moim zdaniem|