Kim jest człowiek

Kim jest człowiek

Filozofia przygląda się temu, co oczywiste, spogląda na to, co nie budzi wątpliwości, nie skłania do refleksji. Tam, gdzie wszystko oczywiste, zaczyna pytać, nie dając wiary owej oczywistości i jasności.

Są podstawy myślenia (logika) i są podstawy podstaw myślenia, gdzie już nikt nie zagląda. Poza niektórymi, najbardziej dociekliwymi. Czytamy u Heideggera: „Zapytywanie jest prawdziwym, prawidłowym i jedynym środkiem docenienia tego, co mając najwyższą rangę włada naszym jestestwem” (Wprowadzenie do metafizyki, s. 80). Pytanie jest sposobem, w jaki możemy nieść to, co nam najbliższe, przez co, z powodu bliskości, nieuchwytne. Bliskość utrudnia widzenie, brak różnicy – wyklucza widzenie. Tak rzecz ma się z tym, co najistotniejsze w nas, co „włada naszym jestestwem”.

A więc są rzeczy najwyższej rangi, nawet jeśli nie widzimy ich natychmiast, bezpośrednio. One są, rzec by można, płochliwe. Nie ma innej drogi, jak pytanie, trwanie w zapytywaniu, by ich rangi doświadczyć. Człowiekiem być znaczy stać się jednym wielkim PYTANIEM. Być chodzącym pytaniem o to co najważniejsze.

Comments

2018-01-04T18:18:10+01:00 filozofia mądrość Moim zdaniem|