Martin Heidegger

Martin Heidegger

Instrumentalna dezinterpretacja ducha umieszcza moce duchowego dziania się – poezję i sztuki plastyczne, działalność państwowotwórczą i religię – w kręgu możliwej świadomej pieczy i możliwego świadomego planowania. Jednocześnie dzieli się je na dziedziny. Świat ducha staje się kulturą, w której tworzeniu i zachowaniu jednostka ludzka stara się osiągnąć spełnienie. Owe dziedziny stają się polem swobodnej aktywności, która sama sobie dostarcza miar na podstawie znaczenia, jakie właśnie jeszcze osiąga. Te miary ważności wytwarzania i użytku zwykło nazywać się wartościami. Wartości kulturowe tylko w ten sposób utwierdzają swoje znaczenie w obrębie jakiejś kultury, że nie wychodzą poza obszar własnej ważności: poezja dla poezji, sztuka dla sztuki, nauka dla nauki (Wprowadzenie do metafiyzki, s. 48).

Comments

2018-12-04T11:27:13+01:00 filozofia Cytaty|