W Wyborczej o francuskich komunistach

///W Wyborczej o francuskich komunistach

W Wyborczej o francuskich komunistach

W gazecie Wyborczej o postaci Maurice’a Merleau-Ponty, jego komunistycznych przekonaniach  Upadły Anioł.

Comments

2022-04-05T10:39:57+02:00 prasa Media|