filozofia

2019-04-12T10:53:29+00:00 filozofia Cytaty|

Tomasz z Akwinu

 Contra Gentiles, lib. 1 cap. 93 n. 7. [...]-3 Dare autem non propter aliquod commodum ex datione expectatum, sed propter ipsam bonitatem et convenientiam dationis, est actusliberalitatis, ut patet per philosophum, in IV Ethicorum. Deus igitur est maxime liberalis: et, ut Avicenna dicit, ipse solus liberalis proprie dici potest; nam omne aliud agens praeter ipsum ex sua actione [...]

2019-04-03T14:27:05+00:00 filozofia Cytaty|

Giorgio Colli

Nie można objąć istnienia spojrzeniem pełnym radości tak długo, jak długo twierdzi się, że śmierć jest czymś realnym, czymś wręcz metafizycznym (lub jeśli zło uznaje się za obiekt sam w sobie). Dzisiejsza nauka przeciwstawia istotę życia istocie śmierci. Ale antyczna mądrość zapewniała, że śmierć jest tylko długimi i chybotliwym cieniem rzucanym przez życie, że wyraża skończoność [...]

Zobacz starsze