filozofia

2019-11-22T10:14:18+00:00 filozofia religia Cytaty|

Fryderyk Jedyny w Liście do Woltera

Filozofia mogła kwitnąć u Greków i Rzymian, bo religia pogańska nie znała dogmatów; u nas zaś niszczą one wszystko. Pisarze muszą podchodzić do dzieła ostrożnie, przez co prawdę krępuje przymus. Gawiedź księżowska prześladuje najmniejsze nawet wykroczenie przeciw ortodoksji, nikt nie waży się pokazywać prawdy bez osłonek, Feuerbach, Wybór pism I, s. 3.

2019-04-12T10:53:29+00:00 filozofia Cytaty|

Tomasz z Akwinu

 Contra Gentiles, lib. 1 cap. 93 n. 7. [...]-3 Dare autem non propter aliquod commodum ex datione expectatum, sed propter ipsam bonitatem et convenientiam dationis, est actusliberalitatis, ut patet per philosophum, in IV Ethicorum. Deus igitur est maxime liberalis: et, ut Avicenna dicit, ipse solus liberalis proprie dici potest; nam omne aliud agens praeter ipsum ex sua actione [...]

Zobacz starsze