Cytaty

2022-08-21T08:47:26+02:00 filozofia Cytaty|

Epikur o filozofowaniu

Kiedy się jest młodym, trzeba się jąć filozofii, a kiedy jest się starym, nie trzeba ustawać w filozofowaniu, gdyż nigdy nie jest za wcześnie lub za późno, by pracować dla zdrowia duszy. Kto mówi, że godzina filozofowania jeszcze dlań nie nadeszła lub już minęła, podobny jest człowiekowi, który by mówił, że godzina szczęścia jeszcze dlań nie [...]

2022-08-10T20:48:51+02:00 religia filozofia Cytaty|

Ludwik Wittgenstein

"Myślę teraz, że rzeczą właściwą byłoby rozpoczęcie mej książki od uwag o metafizyce jako rodzaju magii. W których jednak nie pozwoliłbym sobie ani wypowiadać się na rzecz magii, ani z niej wyśmiewać. Należy zachować całą głębię magii. - Owszem, odrzucenie magii samo ma charakter magiczny. Gdy bowiem zaczynałem mówić o świecie, (a nie o tym drzewie [...]

2022-08-09T08:58:14+02:00 filozofia religia Cytaty|

Nietzsche o uczonych i religii

"Każda epoka ma swój własny, boski rodzaj naiwności, której wynalezienia mogą jej pozazdrościć inne epoki: – i ileż naiwności, czcigodnej, dziecięcej i bezgranicznie gamoniowatej naiwności tkwi w tym przekonaniu uczonego o własnej wyższości, w spokojnym sumieniu jego tolerancji, w prostej, niczego nie przeczuwającej pewności, z jaką jego instynkt uznaje człowieka religijnego za mniej wartościowy, niższy typ, [...]

Zobacz starsze