Cytaty

2019-01-14T21:44:49+00:00 religia|

Sobór Florencki, Sesja II (4 lutego 1442; według kalendarza florenckiego 1441)

[święty Kościół rzymski, założony głosem Pana i Zbawiciela naszego, ] mocno wierzy, wyznaje i głosi: że nikt z tych, co są poza Kościołem katolickim, nie tylko poganie, ale i Żydzi, heretycy i schizmatycy, nie mogą stać się uczestnikami życia wiecznego, ale pójdą „w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom”, jeśli przed końcem życia nie będą [...]

2018-12-18T10:23:29+00:00 filozofia fizyka Cytaty|

Blaise Pascal

Nie odrywałbym Pana od ciągłej pracy związanej z Pańskim zawodem, aby zajmować Pana kwestiami fizycznymi, gdybym nie wiedział, iż są one dla Pana wypoczynkiem w wolnych chwilach i nie trudzącą rozrywką... Chodzi o wykonanie znanego doświadczenia z próżnią, kilkakrotnie tego samego dnia, w tej samej rurce, z tą samą rtęcią, raz po raz, to u podnóża, [...]

2018-12-04T12:25:58+00:00 filozofia Cytaty historia|

Wojciech Dembołęcki

Najstarodawniesze w Europie Królestwo Polskie, lub Scytyckie: Samo jedno na świecie ma prawdziwe sukcesory Adama, Setha, i Jafeta; w panowanniu Świata od Boga w Raju postanowionym: i że dlatego Polaki Sarmatami zowią. A gwoli temu i to się pokazuje, że Język Słowiański pierwotny jest w świecie (Wywód jedynowładnego państwa świata, Warszawa 1633, za: P. Sloterdijk, O [...]

2018-12-04T11:27:13+00:00 filozofia Cytaty|

Martin Heidegger

Instrumentalna dezinterpretacja ducha umieszcza moce duchowego dziania się - poezję i sztuki plastyczne, działalność państwowotwórczą i religię - w kręgu możliwej świadomej pieczy i możliwego świadomego planowania. Jednocześnie dzieli się je na dziedziny. Świat ducha staje się kulturą, w której tworzeniu i zachowaniu jednostka ludzka stara się osiągnąć spełnienie. Owe dziedziny stają się polem swobodnej aktywności, która sama sobie [...]

Zobacz starsze