Cytaty

2018-02-14T15:42:26+00:00 filozofia Cytaty|

Martin Heidegger

Duchowy upadek świata posunął się tak daleko, że grozi utrata ostatnich sił duchowych, które umożliwiają choćby tylko dostrzeżenie upadku [myślanego w związku z losem "bycia"] i zdiagnozowanie go jako takiego. Ta prosta konstatacja nie ma nic wspólnego z pesymizmem kulturowym ani też naturalnie z optymizmem; albowiem ogólnoświatowe przygnębienie, ucieczka bogów, zniszczenie ziemi, umasowienie człowieka, nienawistna podejrzliwość [...]

2018-01-28T09:04:32+00:00 filozofia Cytaty|

Martin Heidegger

Droga do bycia jest nie do ominięcia. Droga do niczego jest niedostępna. Droga do pozoru jest zawsze dostępna i zawsze się nią chodzi, ale można ją obejść. Mężem prawdziwie wtajemniczonym nie będzie tedy ten, który ślepo ugania się za jakąś prawdą, lecz ten tylko, który stale świadom jest wszystkich trzech dróg - bycia, niebycia i pozoru. Wyższa [...]

2018-01-05T10:21:04+00:00 filozofia Cytaty|

Martin Heidegger

Bycie tak gruntownie opuściło byt, pozostawiając go machinacji i "przeżyciu", że z konieczności owe pozorne próby kultury zachodniej ratowania go, wszelka "polityka kulturalna" muszą stać się skrajnie dwuznaczne i przybrać postać największego nihilizmu (Przyczynki do filozofii, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków 1996, s. 135). ** Wszelkie kontrruchy i kontrsiły są w swoich istotowych częściach współokreślone przez [...]

Zobacz starsze