Cytaty

2017-12-19T18:05:30+00:00 filozofia Cytaty|

Bronisław Łagowski

To Raymond Ruyer, jeden z najprzenikliwszych filozofów współczesnych zauważył, że podstawowe dążenie sztuki dzisiejszej kieruje się przeciw temu w osobie ludzkiej, co stanowi podstawę jej zaufania do siebie – że kieruje się przeciw spontanicznym jej gustom, spontanicznemu upodobaniu do piękna. Jeśli chcemy odebrać osobie ludzkiej odwagę sądzenia w swoim imieniu i uczynić z niej bezwolny przedmiot [...]

2017-12-20T17:15:33+00:00 filozofia Cytaty|

Platon

Jeśli przedmiotów jest wiele, to niby one muszą być i podobne, i niepodobne; a to przecież jest niemożliwe. Bo ani niepodobne nie mogą być podobne, ani podobne nie mogą być podobne (...). Jeśli to niemożliwe, żeby niepodobne były podobne, a podobne niepodobne, to, oczywiście, nie może ich być wiele. Bo gdyby ich było wiele, to doznawałyby [...]

2017-12-19T17:39:00+00:00 filozofia Cytaty|

Baruch Spinoza

Prawdziwymi antychrystami są ci, którzy ludzi zacnych i miłujących sprawiedliwość prześladują dlatego, że mają inne poglądy i nie trzymają się tych, co oni, dogmatów wiary. Traktat teologiczno-polityczny

2017-12-19T17:38:16+00:00 filozofia Cytaty|

Immanuel Kant

Nie zdoła wyjaśnić możliwości ani konieczności istnienia nie popełniając jawnej tautologii ten, kto ich definicje czerpać chce wyłącznie z czystego intelektu. Krytyka czystego rozumu, t. 1, tłum. R. Ingarden, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957, A 244, s. 429.  

Zobacz starsze