Cytaty

2020-04-13T22:09:34+00:00 filozofia religia psychologia Cytaty|

Nietzsche o Jezusie

Typ "Jezus". Jezus jest przeciwieństwem geniusza: jest idiotą. Trzeba odczuć jego niezdolność rozumienia rzeczywistości: porusza się on wokół pięciu, sześciu pojęć, jakie wcześniej posłyszał i stopniowo zrozumiał, tzn. fałszywie zrozumiał - w nich ma swoje doświadczenie, swój świat, swoją prawdę - reszta jest mu obca. Wypowiada słowa, jakich każdy używa - nie rozumie ich jak każdy, rozumie [...]

2020-03-11T10:49:27+00:00 filozofia religia sztuka psychologia Cytaty|

Giorgio Colli

Przewrotne źródło. Wyzwanie na nierównych warunkach, wrogość i szyderstwo wiążące się z zagadką i będące odniesieniem się i uczuciem boga, który takie wyzwanie rzuca człowiekowi, lub człowieka, który je rzuca drugiemu człowiekowi, mieszczą w sobie element przewrotności, tkwi w nich głęboko zakorzeniony impuls okazywania złośliwości i zuchwałości, kryjący się w myśleniu. Ten aspekt okrucieństwa poznawczego charakteryzujący [...]

2019-11-22T10:14:18+00:00 filozofia religia Cytaty|

Fryderyk Jedyny w Liście do Woltera

Filozofia mogła kwitnąć u Greków i Rzymian, bo religia pogańska nie znała dogmatów; u nas zaś niszczą one wszystko. Pisarze muszą podchodzić do dzieła ostrożnie, przez co prawdę krępuje przymus. Gawiedź księżowska prześladuje najmniejsze nawet wykroczenie przeciw ortodoksji, nikt nie waży się pokazywać prawdy bez osłonek, Feuerbach, Wybór pism I, s. 3.

Zobacz starsze