religia

2018-01-05T08:36:56+00:00 filozofia religia Cytaty|

Leszek Kołakowski

Można zaryzykować przypuszczenie, że suma nietolerancji i fanatyzmu jest, ceteris paribus, wprost proporcjonalna do liczby ludzi przeświadczonych o własnej świętości. Na ogół sprawdza się znane postrzeżenie Pascala: są tylko dwa gatunki ludzi - sprawiedliwi uważający się za grzeszników i grzesznicy uważający się za sprawiedliwych. Świadomość własnej świętości jest źródłem postaw najbardziej odrażających moralnie i w najwyższym [...]

2018-01-05T09:32:08+00:00 filozofia religia Cytaty teologia|

Simone Weil

Gdyby Bóg był złudzeniem z punktu widzenia istnienia, i tak byłby jedyną rzeczywistością z punktu widzenia dobra. Jestem tego pewna, bo to jest definicja. "Bóg" jest dobrem jest równie pewne jak "ja jestem". Jestem w prawdzie, jeśli odrywam moje pragnienia od wszystkich rzeczy, które nie są dobrami, i kieruję je wyłącznie ku dobru, nie wiedząc, czy [...]

2018-01-05T09:14:09+00:00 filozofia religia Cytaty|

Simone Weil

Porządek społeczny, chociaż niezbędny, pozostaje w istocie zły niezależnie od tego, jakikolwiek by nie był. Nie można zarzucać tym, których on przygniata, że go podkopują, o ile potrafią. Gdy się poddają, nie kieruje nimi cnota, ale przeciwnie, dzieje się to pod wpływem upokorzenia, które osłabia ich męskie cnoty. Nie można również zarzucać tym, którzy go organizują, [...]

Zobacz starsze