Giorgio Colli

Giorgio Colli

Przewrotne źródło.

Wyzwanie na nierównych warunkach, wrogość i szyderstwo wiążące się z zagadką i będące odniesieniem się i uczuciem boga, który takie wyzwanie rzuca człowiekowi, lub człowieka, który je rzuca drugiemu człowiekowi, mieszczą w sobie element przewrotności, tkwi w nich głęboko zakorzeniony impuls okazywania złośliwości i zuchwałości, kryjący się w myśleniu. Ten aspekt okrucieństwa poznawczego charakteryzujący Greków i od swoich najwcześniejszych początków patologiczny objawia się potem w sposób wynaturzony, podstępny i dwuznaczny w dialektyce, która łagodzi wyraz zagadki, rozpowszechnia ją między ludźmi, umniejsza jej wewnętrzny dramatyzm i ujmuje wagi jej myślowemu zadaniu. Rozum został posadowiony na patologii (Po Nietzschem, s. 126, tłum. S. Kasprzysiak).

Comments