religia

2018-01-05T08:57:33+01:00 filozofia religia psychologia Cytaty|

Carl Gustaw Jung

Człowiek ma w istocie dość powodów, by obawiać się tych bezosobowych sił, mieszkających w nieświadomości. Nie jesteśmy świadomi owych sił, ponieważ nigdy, albo przynajmniej prawie nigdy nie ujawniają się w normalnych warunkach, ani w naszym osobistym działaniu. Gdy jednak ludzie zaczynają się gromadzić w tłum, wówczas wówczas uwolnione zostają moce składające się na dynamikę człowieka kolektywnego [...]

2018-01-04T19:57:18+01:00 filozofia religia Cytaty|

Simone Weil

Mówiąc, że religia katolicka jest prawdziwa, a inne fałszywe, wyrządza się krzywdę nie tylko innym tradycjom religijnym, ale i samej wierze katolickiej, stawiając ją na poziomie rzeczy, które mogą być potwierdzane albo zaprzeczane. Rozum potrzebuje zupełnej wolności, włącznie z wolności zaprzeczenia istnieniu Boga i wskutek tego religia wiąże się z miłością, a nie ze stwierdzaniem czegoś [...]

2018-01-05T10:14:25+01:00 religia psychologia filozofia Cytaty teologia|

Eugen Drewermann

W granicach archaicznego sposobu przeżywania świata każdy uraz, każde cierpienie oznaczają dla poczucia własnej wartości ciężką, narcystycznie wyolbrzymioną obrazę, która domaga się zemsty i odpłaty. ** W duszy bitego dziecka gromadzi się tyle strachu i gniewu zarazem, tyle poczucia upokorzenia i nienawiści, tak wielka pogarda dla własnej osoby i tak wielka chęć niszczenia, że ten splot [...]

Zobacz starsze