Nietzsche o dostojności

///Nietzsche o dostojności

Nietzsche o dostojności

Potrzeba dostojności jest z gruntu rzeczy sprzeczna z potrzebami duszy dostojnej, oraz jest wielce wymownym i niebezpiecznym znamieniem jej braku, (Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, s. 286, zob. G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. 86)

Comments

2022-12-16T16:47:38+01:00 filozofia Cytaty|