filozofia

2022-12-16T16:47:38+00:00 filozofia Cytaty|

Nietzsche o dostojności

Potrzeba dostojności jest z gruntu rzeczy sprzeczna z potrzebami duszy dostojnej, oraz jest wielce wymownym i niebezpiecznym znamieniem jej braku, (Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, s. 286, zob. G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. 86)

2022-08-21T08:47:26+00:00 filozofia Cytaty|

Epikur o filozofowaniu

Kiedy się jest młodym, trzeba się jąć filozofii, a kiedy jest się starym, nie trzeba ustawać w filozofowaniu, gdyż nigdy nie jest za wcześnie lub za późno, by pracować dla zdrowia duszy. Kto mówi, że godzina filozofowania jeszcze dlań nie nadeszła lub już minęła, podobny jest człowiekowi, który by mówił, że godzina szczęścia jeszcze dlań nie [...]

2022-08-10T20:48:51+00:00 filozofia religia Cytaty|

Ludwik Wittgenstein

"Myślę teraz, że rzeczą właściwą byłoby rozpoczęcie mej książki od uwag o metafizyce jako rodzaju magii. W których jednak nie pozwoliłbym sobie ani wypowiadać się na rzecz magii, ani z niej wyśmiewać. Należy zachować całą głębię magii. - Owszem, odrzucenie magii samo ma charakter magiczny. Gdy bowiem zaczynałem mówić o świecie, (a nie o tym drzewie [...]

Zobacz starsze