Blaise Pascal

Blaise Pascal

Nie odrywałbym Pana od ciągłej pracy związanej z Pańskim zawodem, aby zajmować Pana kwestiami fizycznymi, gdybym nie wiedział, iż są one dla Pana wypoczynkiem w wolnych chwilach i nie trudzącą rozrywką… Chodzi o wykonanie znanego doświadczenia z próżnią, kilkakrotnie tego samego dnia, w tej samej rurce, z tą samą rtęcią, raz po raz, to u podnóża, to na szczycie góry, aby sprawdzić, czy wysokość słupa rtęci w obydwóch wypadkach będzie jednakowa, czy też różna… Jest bowiem rzeczą pewną, iż o wiele więcej powietrza ciąży u podnóża góry niż na jej wierzchołku (list do Periera, 15 listopada 1647, w: Leopold Infeld, Nowe drogi nauki, s. 9).

Comments

2018-12-18T10:23:29+01:00 filozofia fizyka Cytaty|