Al Ghazali o religijności tradycyjnej 

///Al Ghazali o religijności tradycyjnej 

Al Ghazali o religijności tradycyjnej 

Nie ma powrotu do tradycyjnej wiary, gdy już raz została porzucona, ponieważ zasadniczą cechą wierzącego w sposób tradycyjny jest to, że nie zdaje on sobie sprawy ze swojego tradycjonalizmu, Al Ghazali 

Comments

2024-01-06T10:11:19+01:00 filozofia Cytaty|