Tadeusz Bartoś 2017-12-19T14:52:15+00:00
  • Miny polskie

    Byłem na tej sztuce (Teatr Polski w Warszawie). Czytałem wcześniej negatywne recenzje, więc myślałem sobie, żeby usiąść z brzegu, by móc wyjść w trakcie, jeśli nuda zmoży mnie tak bardzo, że nie podołam. Choć sztuka w zapowiedziach miała trwać tylko godzinę czterdzieści pięć minut, więc [...]

  • Psychologia – depersonalizacja

    O status psychologii spory od lat toczą myśliciele. Martin Heidegger relacjonuje w tej materii stanowisko Maxa Schelera: "«Akt nigdy nie jest także przedmiotem: należy bowiem do istoty bytu aktów, że mogą one być przeżyte jedynie poprzez ich dokonanie i dane tylko w refleksji». Akty są [...]

  • Dekadentyzm, zdrowie, choroba

    Czytamy w Woli mocy Fryderyka Nietzschego: "Sam dekadentyzm nie jest niczym, co należałoby zwalczać: jest on absolutnie koniecznym i każdej epoce, każdemu narodowi właściwym (...). Odpadanie, rozpadania się (...) nie są niczym, co by samo przez się należało potępić: są one koniecznym następstwem życia, wzrostu [...]

Cytaty

1812.2017

Platon

filozofia Cytaty|

Jeśli przedmiotów jest wiele, to niby one muszą być i podobne, i niepodobne; a to przecież jest niemożliwe. Bo ani niepodobne nie mogą być podobne, ani podobne nie mogą być podobne (...). Jeśli to niemożliwe, [...]

1212.2017

Baruch Spinoza

filozofia Cytaty|

Prawdziwymi antychrystami są ci, którzy ludzi zacnych i miłujących sprawiedliwość prześladują dlatego, że mają inne poglądy i nie trzymają się tych, co oni, dogmatów wiary. Traktat teologiczno-polityczny

1012.2017

Immanuel Kant

filozofia Cytaty|

Nie zdoła wyjaśnić możliwości ani konieczności istnienia nie popełniając jawnej tautologii ten, kto ich definicje czerpać chce wyłącznie z czystego intelektu. Krytyka czystego rozumu, t. 1, tłum. R. Ingarden, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957, A [...]

Load More Posts

Media i wydarzenia

Load More Posts

Moim zdaniem

Podręcznik społecznego manipulatora

20.12.2017|

"Jeśli chcemy odebrać osobie ludzkiej odwagę sądzenia w swoim imieniu i uczynić z niej bezwolny przedmiot indoktrynacji – zakwestionujmy najpierw, w sposób możliwie autorytatywny, jej smak estetyczny, jej gust, jej naturalne, autentyczne upodobania estetyczne. Człowiek może zmienić poglądy, pozycję społeczną, zawód, obóz polityczny i pozostać sobą, ale nie może pozostać sobą tłumiąc lub co gorsza wykorzeniając swoje naturalne skłonności estetyczne. To [...]

Panie Heidegger – jak pytać?

19.12.2017|

Uważany za filozofa niejasnego Heidegger pozostaje ważnym punktem odniesienia dla całej współczesnej filozofii. W swej głównej pracy Bycie i czas pisze: "Istotowe dosięganie zapytywania przez to, o co ono pyta należy do najbardziej swoistego sensu pytania o bycie" (s. 12). Ta krótka formuła zawiera potężną dawkę myśli. Idzie o zapytywanie (das Fragen). O pytającego! Pytający może pytać lepiej lub gorzej, [...]

Zobacz starsze