filozofia

2018-01-28T09:04:32+00:00 filozofia Cytaty|

Martin Heidegger

Droga do bycia jest nie do ominięcia. Droga do niczego jest niedostępna. Droga do pozoru jest zawsze dostępna i zawsze się nią chodzi, ale można ją obejść. Mężem prawdziwie wtajemniczonym nie będzie tedy ten, który ślepo ugania się za jakąś prawdą, lecz ten tylko, który stale świadom jest wszystkich trzech dróg - bycia, niebycia i pozoru. Wyższa [...]

2018-01-05T10:21:04+00:00 filozofia Cytaty|

Martin Heidegger

Bycie tak gruntownie opuściło byt, pozostawiając go machinacji i "przeżyciu", że z konieczności owe pozorne próby kultury zachodniej ratowania go, wszelka "polityka kulturalna" muszą stać się skrajnie dwuznaczne i przybrać postać największego nihilizmu (Przyczynki do filozofii, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków 1996, s. 135). ** Wszelkie kontrruchy i kontrsiły są w swoich istotowych częściach współokreślone przez [...]

2017-12-19T18:05:30+00:00 filozofia Cytaty|

Bronisław Łagowski

To Raymond Ruyer, jeden z najprzenikliwszych filozofów współczesnych zauważył, że podstawowe dążenie sztuki dzisiejszej kieruje się przeciw temu w osobie ludzkiej, co stanowi podstawę jej zaufania do siebie – że kieruje się przeciw spontanicznym jej gustom, spontanicznemu upodobaniu do piękna. Jeśli chcemy odebrać osobie ludzkiej odwagę sądzenia w swoim imieniu i uczynić z niej bezwolny przedmiot [...]

Zobacz starsze