filozofia

2018-03-08T12:09:01+00:00 filozofia Cytaty|

Martin Heidegger

Myślenie nie jest środkiem służącym poznawaniu. Myślenie ciągnie bruzdy na roli bycia. Około 1875 roku Nietzsche pisze: "Nasze myślenie winno pachnieć mocno jak łan zboża w letni wieczór". Ilu ma jeszcze dzisiaj zmysł tej woni?, W drodze do języka, tłum. J. Mizera, s. 155.

2018-02-14T15:42:26+00:00 filozofia Cytaty|

Martin Heidegger

Duchowy upadek świata posunął się tak daleko, że grozi utrata ostatnich sił duchowych, które umożliwiają choćby tylko dostrzeżenie upadku [myślanego w związku z losem "bycia"] i zdiagnozowanie go jako takiego. Ta prosta konstatacja nie ma nic wspólnego z pesymizmem kulturowym ani też naturalnie z optymizmem; albowiem ogólnoświatowe przygnębienie, ucieczka bogów, zniszczenie ziemi, umasowienie człowieka, nienawistna podejrzliwość [...]

2018-01-28T09:04:32+00:00 filozofia Cytaty|

Martin Heidegger

Droga do bycia jest nie do ominięcia. Droga do niczego jest niedostępna. Droga do pozoru jest zawsze dostępna i zawsze się nią chodzi, ale można ją obejść. Mężem prawdziwie wtajemniczonym nie będzie tedy ten, który ślepo ugania się za jakąś prawdą, lecz ten tylko, który stale świadom jest wszystkich trzech dróg - bycia, niebycia i pozoru. Wyższa [...]

Zobacz starsze